Brigada Balaod

Virtual currencies

Nauso na gyod karon kining mga virtual currency sama sa BitCoin. Sa Enero 8, 2018 nga advisory sa Securities and Exchange Commission (SEC), ang virtual currency gi-define isip “digital representation of value issued and controlled by its developers and used and accepted among the members of a specific community or users”. Ang Initial Coin Offering (ICO) mao ang unang pagpagawas ug pagbaligya sa bag-ong virtual currency ngadto sa publiko alang sa katuyoan sa pagpundok og capital sa korporasyon nga nagpaluyo niini. Ang percentage sa virtual currency ibaligya ngadto sa publiko in exchange sa usa ka fiat currency, o laing virtual currency, o laing asset o security.

Ang SEC nag-ila sa pipila niining virtual currency isip “security” ubos sa Section 3.1 sa Securities Regulation Code (SRC). Apan lahi sa mga ordinaryong “security”, kining maong mga virtual currency dili garantisado sa Central Bank o pinaluyohan sa usa ka actual nga produkto.

Ubos sa Section 3.1(b) sa SRC, ang usa ka “security” maglakip gyod og usa ka “investment contract”. Sumala sa Section 26.3.5(d) sa 2015 Implementing Rules and Regulations sa  SRC, ang usa ka “investment contract” usa ka kontrata o transaksiyon diin ang usa ka tawo mo-invest sa iyang kwarta sa usa ka common enterprise ug gipatuo nga mahatagan og ginansya primarily pinaagi sa paninguha sa ubang tawo.

Alang sa SEC, kon ang virtual currency sama sa security ubos sa Section 3.1 sa SRC, gikinahanglan nga kini ipa-rehistro sa SEC isip security, kay duna may gikinahanglan nga mga disclosure alang sa proteksyon sa investing public.

Sa ato pa, kadtong mga mangimbitar o mangrekrut og mga tawo nga moapil ning maong mga virtual currency mahimong criminally liable kon dili sila rehistrado sa SEC.

Gikinahanglanon gayod ang publiko nga magbinantayon, ug molili sa website sa SEC aron pagtan-aw sa ilang mga latest nga advisory.

Alang sa inyong pangutana, text sa 0916-664-7624.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.