Uncategorized

National Security Police 2017-2022

Niadtong Abril 4, 2017, gipagawas ni Pres. Rodrigo Roa Duterte ang Executive Order No. 16, nga nag-adopt sa National Security Policy 2017-2022 (NSP) diha sa pag-formulate ug implement sa national security related plans and programs sa tanang sanga sa kagamhanan lakip na ang mga government-owned or controlled corporations.

Sa NSP, gi-define ang national security isip “a state or condition wherein the people’s welfare, well-being, ways of life; government and its institutions; territorial integrity; sovereignty; and core values are enhanced and protected.” (page 2)

Binase niini nga depinisyon, ang national security may tulo ka haligi. Nag-una ang pagseguro sa nasodnong kahiusahan, demokrasya, ug mga katilingbanong institusyon. Ang labing importanteng pundasyon sa nasodnong kahiusahan mao nga ang tanang lungsoranon naghupot og usa ka nasodnong pagkailhanan, sa ato pa, giila nila ang ilang kaugalingon isip Pilipino bisan pa kon managlahi silag panlantaw sa relihiyon, kultura, ug politika.

Ang ikaduhang haligi mao ang pagseguro sa seguridad sa Estado ug pagproteher sa iyang soberenya, integridad teritoryal, ug sa iyang mga institusyon. Kini tataw kaayo sa Konstitusyon: pag-define sa national territory pinasubay sa mga internasyonal nga kasabotan (Art. I); pagsalikway sa gubat isip instrumento sa nasodnong palisiya (Art. II, Sec. 2); pagdumalang sibilyan sa militari (Art. II, Sec. 3); ang papel sa kasundalohan isip protektor sa katawhan ug Estado (Art. II, Sec. 4); pagpabilin sa kahapsay ug kalinaw, pagpanalipod sa kinabuhi, kagawasan ug kabtangan, ug ang pagpaugmad sa komon nga kaayohan (Art. II, Sec 5); pagpili og gawasnong foreign policy binase sa nasodnong soberanya ug nasodnong interes (Art. II, Sec. 7); ug ang konsepto sa lungsoranong kasundalohan (Art. XVI, Sec. 4)

Ang ikatulong haligi mao ang pagpanalipod sa kabtangan ug imprastruktura, ug pagseguro nga luwas gikan sa bisan unsa mang kasamok ang mga Pilipino, sa sulod man o sa gawas sa nasod, ug, kutob sa mahimo, pagmugna og mga trabaho aron makauli na sa nasod ang mga Pilipino nga tua sa gawas.

Sa miaging tuig gipagawas usab sa kagamhanan ang National Security Strategy 2018 (NSS 2018), nga nag-operationalize sa NSP. Apan wala hinuon ko makabantay kon nasundan ba kini sa National Security Strategy 2019; sa akong pagpanukiduki, wala gyod koy nakit-an nga NSS 2019. Sa website sa National Security Council wala usab igkita ang maong dokumento.

Alang sa inyong mga pangutanang legal, text sa 0916-664-7624.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.