Brigada Balaod

Grave threats di na moagi sa barangay?

May duha ka klase sa Grave Threats: katong dunay kondisyon (paragraph 1 sa Article 282) ug katong walay kondisyon (paragraph 2). Ang pananglitan sa unang klase kini: “Patyon ta ka kon di ka mopahawa sa akong atubangan.” Ang pananglitan sa ikaduhang klase kini: “Patyon ta ka.”

Ang silot sa unang klase nagdepende sa gihadlok nga buhaton, ug kon nakab-ot ba sa nanghadlok ang iyang katuyoan. Kon nakab-ot, one degree lower. Kon wala, two degrees lower. Sa atong example, nga patyon at least homicide, busa reclusion temporal. Kon mipahawa ang gihadlok, one degree lower, sa ato pa, prision mayor. Kon wa mopahawa, two degrees lower, prision correccional.

Ang silot sa ikaduhang klase, pinasubay sa kausaban nga gimando sa Republic Act No. 10951, mao ang arresto mayor (1 ka buwan 1 ka adlaw ngadto sa 6 ka buwan nga pagkapriso) ug multa nga di molabaw sa P100,000. Sa wala pa ang R.A. 10951, ang multa di molabaw P500. Tungod niini, ang ikaduhang klase sa Grave Threats moagi sa barangay kaniadto kay ang exclusion sa Katarungang Pambarangay Law, pinasubay sa Section 408(c) sa Local Government Code, mao lamang kadtong offenses punishable by imprisonment exceeding one (1) year or a fine exceeding Five thousand pesos (P5,000.00).

Tungod kay ang Grave Threats ubos sa par. 2 sa Article 282 gisilotan na man sa arresto mayor UG multa nga di molabaw sa P100,000, nan di na kini moagi sa barangay, kay kining maong offense dili na “punishable by imprisonment exceeding one (1) year or a fine exceeding Five thousand pesos (P5,000.00)” tungod kay mahimo na man siyang silotan og arresto mayor ug multa nga lapas a P5,000, basta dili lang molapas sa P100,000.

Hinuon kining akoa teyorya lang, binase sa padayong natong panukiduki. Wala pay desisyon sa Korte Suprema kabahin niini nga isyu.

Alang sa inyong mga pangutanang legal, text sa 0916-664-7624.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.