Brigada Balaod

Ang pagka abogado usa sa damgo sa daghang bata, ug ingon man sa ubay-ubay usab nga diha nang hamtong na sila nakahunahuna sa pagkuha og abogasiya ug pagpangandoy nga mahimong manlalaban. (Ako gusto gyod unta nga magpari pagka bata nako, apan tungod sa mga personal nga rason, nahimong abogado.)

May pipila ka mi-text kanato, nangutana og lisod ba kuno ang pagkahimong abogado. Tinuod, taas-taas nga paninguha ang kinahanglang taposon ni bisan kinsang buot mahimong abogado o abogada. Aron masulod sa College of Law, gikinahanglan nga nakahuman na og usa ka degree. Generally, dili mo-matter unsa nga degree ang pre-law sa tawo, apan mas bentaha ang nakapangandam na sa taxation, kay bali lamang og tulo ka semester ang taxation ig-abot og law school. Busa bentaha kadtong accountancy ug mga business courses. Binase kini nako sa akong personal nga experience, kay ang taxation maoy gikuyawan gyod nako sa pag-take sa bar. Resulta, hapit tanan nakong oras gihurot nako sa pagtuon sa maong subject, ug kini maoy kinadak-an nakong grado (83.00). Ang civil law, nga maoy akong kinaham sa law school, maoy kinagamyan nakog grado (hagbong).

Ang preparasyon sa bar exams, magsugod sa unang adlaw sa law school. Dili human mi-graduate, apan diha gyod sa first year pa lang sa law school. Ang akong gihimo sa una, naghimo ko og notes. Kadtong maong mga notes, maoy gigamit nako sa pag-review nako didto sa Manila.

Ang bar examinations may walo ka examination subjects, tagduha matag Dominggo sulod sa upat ka Dominggo. Karong tuiga ipahigayon sa Nobiyembre 3, 10, 17 ug 2019. Sa unang Dominggo, Political and International Law sa buntag, Labor and Social Legislation sa hapon. Sa ikaduhang Dominggo, Civil Law ug Taxation; ikatulong Dominggo, Mercantile Law ug Criminal Law; ikaupat nga Dominggo, Remedial Law ug Legal Ethics and Practical Exercises. Dili ni pareho og gibug-aton sa sumada sa grado: ang mga buntagon nga subject, tag 15%, samtang tag 10% ang sa hapon, except sa kataposang Dominggo, diin ang Remedial Law 20% ug ang Legal Ethics 5% lang. Kon makapasar, mohurar ug mopirma sa Roll of Attorneys, ug hingpit nang abogado. Ako produkto sa 2013 bar. Mihurar ko Mayo 5, 2014, ug mipirma isip Attorney No. 62729 pagka sunod adlaw.

Grabe lang gyod nuon ang basahonon kon plano mong motuon og abogasiya. Dili na ikahubong nga sa matag adlaw gikinahanglan ka mobasa og di moubos 20 ka kaso. Kon di ka maantigong mo-budget sa oras, malumos gyod ka sa basahonon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.