Tambagi Ko Torney

Sustento gikan sa seaman; makigminyo sa minyo; makigbulag sa bana

Attorney, makapangayo ba og sustento gikan sa iyang amahan nga overseas nga seaman ang akong anak nga usa ka illegitimate apan recognized nga bata? Unya unsaon man nga may hurisdiksyon ang korte Attorney? Kay naa may law student nga nag-ingon sa ako nga dili kuno ka-acquire og jurisdiction ang korte nato kay tua sa gawas sa nasod ang gireklamo. Daghan kaayong salamat.

Tungod kay giila man sa iyang amahan ang bata, makapangayo siya og sustento.  Dili tinuod nga ang atong korte dili maka-acquire og hurisdiksyon abi kay tua sa gawas ang gireklamo. Sa kaso nga Montefalcon v. Vasquez, G.R. 165016, Hunyo  17, 2008, ang Korte Suprema miingon nga mahimong ma-serve ang summons ngadto sa gireklamo pinaagi sa iyang adres diri sa Pilipinas. Nakasulay na pod ko og ingon ani nga kaso (dili hinuon to seaman ang gipangayoan og sustento sa akong kliyente).

xxx

Maayong hapon kanimo. Naa lang unta koy pangutana bahin sa akong uyab karon. Nagpangedaron na siya karong 42 Attorney,  ug naa siyay usa ka anak. Kasado siya sa iyang bana, apan 13 na sila ka tuig nga nagbulag, ug ang iyang bana nagpuyo na pod og laing babaye. Mahimo na ming makasal Attorney? Salamat.

Ang gidugayon sa aktwal nga panagbulag sa magtiayon dili gyod awtomatikong makapawalay-bili sa ilang kaminyoon. Gikinahanglan gyod silang moadto sa korte aron ideklara ang ilang kaminyoon nga walay-bili. Hangtod mahitabo kana, ug ianular sa korte ang ilang kaminyoon, magpabilin kining imong uyab nga asawa sa iyang bana, ug ang matag pakighilawas mo kaniya usa ka akto sa krimen nga gitawag adultery. Pagbulag mo.

xxx

Ang akong problema kabahin sa akong bana nga nasakit og meningitis sa mabdos pa ko. Hangtod karon wala pa siya maulii og dili na makaila sa mga tawo sa iyang palibot. Ang akong pangutana Attorney, pwede na ba ko makaminyo og lain, nga di na man ni kaila namo ang akong bana? Mora na man nig buang. Salamat Attorney.

Ang kinabuhi, swerte-swerte. Ang pagkasakit sa imong bana ning maong sakit usa ka hagit alang kanimo sa paghinumdom sa inyong pinanumpaan sa usag-usa. Bisan buot mong mobiya, apan ang balaod wala maghatag kanimo sa maong opsyon. Ang inyong kaminyoon hangtod sa kamatayon, gawas na lamang kung dunay rason nga madeklara kini nga inbalido o ma-anular. Dili usa ning maong mga rason ang pagkabuang sa imong bana. Ang atong Family Code tataw kaayo sa Artikulo 68 niini: Ang managtiayon angay nga magluon sa kaminyoon, magbaton og gugma sa usag-usa, respeto ug pag-inunongay sa usag-usa. Hunahunaa lang usab nga kung ikaw maoy naa sa iyang sitwasyon, ikalipay mo usab nga mounong siya kanimo, bisan pa kung kalisdanan lang ang nahatag mo sa iyang kinabuhi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.